Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Đông y chữa bệnh mùi hôi cơ thể được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 2168/NQ-TT của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nền đông y Việt Nam trong tình hình mới và kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y dược cổ truyền đến năm 2020. Trung tâm là một trong những đơn vị đầu ngành về chữa các bệnh mùi hôi cơ thể bằng đông y tại Việt Nam. 

Trung tâm có các nhiệm vụ sau:
– Điều trị và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho cán bộ và nhân dân

– Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng ngừa điều trị các bệnh về mùi hôi cơ thể bằng phương pháp đông y.

– Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đông y trong điều trị các bệnh mùi hôi cơ thể tại Việt Nam.
– Tham gia thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh mùi hôi cơ thể trên phạm vi toàn quốc.
– Hợp tác quốc tế trong việc ứng dụng các thảo dược Đông y trong điều trị bệnh mùi hôi cơ thể
– Phối hợp với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Hội Đông y thực hiện các đề tài nghiên cứu các loại dược liệu điều trị các bệnh mùi hôi cơ thể.
Trong những năm qua Trung tâm đã đạt được một số thành tựu sau đây:

– Công tác điều trị: Trung tâm điều trị có hiệu quả các bệnh mùi hôi cơ thể bằng phương pháp đông y. Trong đó điều trị một số bệnh đang là thế mạnh như:
hôi nách, hôi chân, hôi miệng…
– Công tác huấn luyện và đào tạo: Trung tâm kết hợp với các Trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện việc đào tạo bác sĩ, kĩ thuật viên điều trị các bệnh về mùi hôi cơ thể.

– Công tác nghiên cứu khoa học: Trung tâm đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu tác động của thói quen đến nhóm bệnh mùi hôi cơ thể. Nghiên cứu phương pháp phòng ngừa và điều trị các bệnh mùi hôi cơ thể…

– Công tác sản xuất thuốc thảo dược: Trung tâm đã nghiên cứu bào chế thành công nhiều loại thuốc chữa các bệnh mùi hôi cơ thể bằng nguồn dược liệu sạch, đem lại hiệu quả điều trị cao và triệt để.

XEM LẠI: Giới thiệu